Informace o instituci Vysoká škola báňská - Archiv

Archiv provádí třídění archiválií na základě spisového plánu a zpřístupňuje je badatelské veřejnosti . Fondy archivu jsou součástí Národního archivního dědictví ČR. Součástí sbírkových fondů je soubor fotografií, filmů, videokazet a DVD.

Odborná činnost archivu je řízena archivní správou Ministerstva vnitra a konzultována se Zemským archivem v Opavě, který je vůči Archivu VŠB-TUO územně příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a spisové služby.

Archiv spolupracuje s archivy vysokých škol a odbornými institucemi především s Národním technickým muzeem v Praze. Výsledkem činnosti archivu jsou publikace z historie VŠB-TUO a jejich fakult. Studie a odborné biogramy jsou publikovány zejména v rámci Rozprav Národního technického muzea v Praze.

Kde nás najdete?

Zobrazit